Platsgjuten markbetong

Varmt välkommen att kontakta oss för offertförfrågan eller mer information på 070-631 27 88 eller mejla info@srbetongdesign.se.


Ashlar

ashlarashlar
ashlar

Plankor

plankorplankor
plankor

Smågatsten solfjäder

monster 10monster 10
monster 10

Textur rulle

textur_rulletextur_rulle
textur_rulle

Walkway

walkwaywalkway
walkway

GATUSTEN CIRKEL  150*270CM

smågatsten rulle

​​​​​​​cutstonebård

Athen

athenathen
athen

Random

randomrandom
random

Smågatsten båge

monster 09monster 09
monster 09

Texturskinn grov

texturskinntexturskinn
texturskinn

Fyrkantig Skiffer 120*120cm

skifferskiffer
skiffer

Mega sandstone

orchard sten 

Flagstone

flagstoneflagstone
flagstone

Sliten storgatsten

sliten_storgatstensliten_storgatsten
sliten_storgatsten

Storgatsten rulle

monster 08monster 08
monster 08

Yorkestone

yorkstoneyorkstone
yorkstone

Ashalar slät

waves

storgatsten london